Järvamaa Kutsehariduskeskuses algavad TASUTA koolitused korstnapühkijatele:

 

1) „Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks“ (60 t) 

Koolitusele on oodatud korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks

AEG: 1.aprill-4.aprill, 9.aprill-10.aprill (kellaaja täpsustame kursusele registreerujatele)

TOIMUMISE KOHT Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoht aadressil Aia 2a, Särevere, Türi vald

 

KOOLITUSE SISU:

Auditoorne töö (44 tundi)

·         Ehitiste tuleohutusstandardid, seadused ja regulatsioonid sh.EVS 812-3 ehitiste tuleohutus osa 3

·         Tööde tehnoloogia, planeerimine ja dokumenteerimine

·         Klienditeenindus

·         Küttesüsteemide puhastamine, korstnapühkimise töövahenid ja nende korrashoid

·         Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele

·         Küttesüsteemide vead, teavitamine ja nõustamine 

·         Juhendamise ja koolitamise alusteadmised

Praktiline töö (16 tundi)

·         Korstnapühkimistööd

KOOLITAJAD

Koit Koppel, pottsepp III EKR tase 5, korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Margo Lempu, Päästeameti Tartumaa insenertehnilise büroo juhataja, Päästeinspektor, tase 6. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Pepe Sussen, korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5, Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja

 

2) „ Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks“ (240 t)

 

Koolitusele on oodatud isikud, kelle eesmärgiks on saada elukutseliseks korstnapühkijaks ja sooritada tase 3 kutseeksam.

 

Õppe alustamise nõue:

Tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle saab alla laadida kooli veebilehelt kursuse juurest. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar.kohjus[at]jkhk.ee . Ettevõttepraktika kestvus 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel.

AEG: 22.aprill-25.aprill,l (kellaaja täpsustame kursusele registreerujatele)

NB! Kaks koolituspäeva toimub sügisel pärast praktika sooritamist.

 

TOIMUMISE KOHT Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoht aadressil Aia 2a, Särevere, Türi vald

 

KOOLITUSE SISU:

Auditoorne töö (50 tundi)

·         Ehitiste tuleohutusstandardid, seadused ja regulatsioonid sh EVS 812-3 ehitiste tuleohutus osa 3

·         Tööde tehnoloogia, planeerimine ja dokumenteerimine (IKT vahenditega)

·         Klienditeenindus, tööõigus, tööohutus, kutse-eetika

·         Töökeskkonna ohutus-ja ja tervishoid   

·         Küttesüsteemide puhastamine, korstnapühkimise töövahendid ja nende korrashoid

·         Pottsepatööde alusteadmised

·         Küttesüsteemide  vead, teavitamine ja nõustamine

Praktiline töö (10 tundi)

·         Korstnapühkimistööd kutselise korstnapühkija juhendamisel sh peavad sisaldama erinevaid küttesüsteeme (korsten, pliit, ahi, katel, kamin)

Koolitusele lisandub praktika töökeskkonnas 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel

 

KOOLITAJAD

Koit Koppel, pottsepp III EKR tase 5, korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Margo Lempu, Päästeameti Tartumaa insenertehnilise büroo juhataja, Päästeinspektor, tase 6. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

 

3) „Korstnapühkija täienduskoolitus, tase 4 kutse taastõendamiseks“ (24 t)

 

Koolitusele on oodatud kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes valmistuvad korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamiseks

 

AEG: 08.-10.aprill (kellaaja täpsustame kursusele registreerujatele).

 

TOIMUMISE KOHT Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoht aadressil Aia 2a, Särevere, Türi vald

 

KOOLITUSE SISU:

Auditoorne töö (24 tundi)

·         Ehitiste tuleohutusstandardid, seadused ja regulatsioonid sh.EVS 812-3 ehitiste tuleohutus osa

·         Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele 

·         Tööde tehnoloogia, planeerimine ja dokumenteerimine

·         Klienditeenindus    

·         Küttesüsteemide vead, teavitamine ja nõustamine  

·         Juhendamise ja koolitamise alusteadmised  

 

KOOLITAJAD

Koit Koppel, pottsepp III EKR tase 5, korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Margo Lempu, Päästeameti Tartumaa insenertehnilise büroo juhataja, Päästeinspektor, tase 6. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Pepe Sussen, korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

 

 

LISAINFO kursuse kohta leiab kooli kodulehelt

 

Koolitusele pääsemiseks on vaja kindlasti eelnevalt registreerida ja seda saab teha siit

 

Leidke meid ka FB lehelt.

 

Tervitustega

 

Gärt Oselin

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Täienduskoolituse koolitusjuht

+372 5155611

 

JKHKlogo

 Päästeamet sai valmis küttesüsteemide registri ehk Eesti küttekollete digikaardi, kuhu kõik korstnapühkijate ja pottseppade väljastatavad aktid edaspidi kokku koondatakse. Digiregistri eesmärk on vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunud isikute arvu.

 Menetluses oleva tuleohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb alates aastast 2020 küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide registrisse. Sellest tulenevalt korraldab Päästeamet tasuta koolitused registri kasutamiseks. 

Koolitused toimuvad:

  • 25.01 kell 10.00 ja kell 13.00 -  Erika 3, Tallinn (Põhja päästekeskuse ruumides)
  • 07.02 kell 10.00 - Fr. R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere (Ida päästekeskuse Rakvere päästekomando ruumides)
  • 13.03 kell 10.00 - Pikk 20a, Pärnu (Lääne päästekeskuse ruumides)
  • 03.04 kell 10.00 ja kell 13.00 - Jaama 207, Tartu (Lõuna päästekeskuse ruumides)
  • 09.05 kell 11.00 - Transvaali 58, Kuressaare (Lääne päästekeskuse Kuressaare päästekomando ruumides)
  • 30.05 kell 10.00 ja kell 13.00 -  Erika 3, Tallinn (Põhja päästekeskuse ruumides) 

Koolitusel osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida. Registreerimine lõppeb 48h enne koolituse algust. Registreerumiseks saata e-kiri koos kontaktandmetega e-posti aadressileergo.manninen[at]rescue.ee

 Koolituse kohtade arv on piiratud. Juhul kui koolitusele registreerunute arv ületab ruumide mahutavust, teavitatakse koolitusele registreerunut ning korraldatakse samas piirkonnas lisakoolitus. 

Koolitusel osalemiseks on vaja kaasa võtta oma arvuti või tahvelarvuti. Kuna registrisse tuleb sisse logides isik elektrooniliselt tuvastada, on oluline kaasa võtta ka töötav mobiil-ID või ID-kaart.

Lugupidamisega

 

PÄÄSTEAMET

Ohutusjärelevalve osakond

 Ergo Manninen

ekspert

+372 5308 2236

ergo.manninen[at]rescue.ee

Raua 2 | 10124 Tallinn

www.paasteamet.ee