1. Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks osaline e-kursus (40 t) 15.veebruaril algab koolituse e-õppe osaTäpsema info koolituse korralduse kohta saadame meilidele (210 eurot)

2. Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) esimene õppesessioon toimub 5.-9.aprill. Sellele järgneb praktika töökeskkonnas vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Sügisel saame enne kutseeksamit veelkord kokku
 (900 eurot) hind sisaldab korstnapühkija mundrit ja töövahendite stardipaketti !
 
Lisainfo: ivar.kohjus[at]jkhk.ee     5255265