Järgmine kutse andmine märtsis. Kuupäev täpsustamisel.


Korstnapühkijate  I ,II taseme (vana kutsestandard) taastõendamine 4.tasemele toimub

Samal ajal saab ka sooritada korstnapühkija 3.taseme korduseksamit.
Korduseksamit  saab sooritada ainult ühe korra. 


 

Palun esitada  alljärgnevad dokumendid:
Korstnapühkija 3.tase. taotleja
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Korstnapühkija I ja II taseme taastõndajatel 4.tasemele,  viimase kahe aasta jooksul 30 tööalase tegevuse kirjeldus  ( vormi saab siit kodulehelt). Eksamile võtta kaasa tegevuse kirjelduses toodud töödele väljastatud aktid. Aktid tagastatakse peale eksamit.
Tõend vähemalt 16. tunnise täiendkoolituse läbimise kohta.
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 eurot.
Taastõendamise tasu  85,60 eurot.
Korduseksami tasu     80 eurot.

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a EE471010022002638008  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU). 
Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto