Korstnapühkims tööde juhend
Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Korstnapühkija 3. tase
1. Avaldus .
Koopiad:
2. Korstnapühkija algõppe koolituse tunnistusest, väemalt 240 tundi.
3. Põhiharidust tõendavast dokumendist
4. Isikutõendavast dokumendist(id-kaart, juhiluba)