Ida-Virumaal tegutseb liba korstnapühkija, kes tegutseb erinevate nimede all.

17.detsembril  toimub Eesti Tuletõrjeliidu üldkogu.

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara  Kutsenõukogu kinnitas 16.11.2016.a. uue
Kutse andmise korra
Samas  täiendati kompetensi nõudeid  kutsestandardisse korstnapühkija 4. ja 5. tase.

13-14, augustil toimus E
esti Tuletõrjeliidu üldkogu.