Järgmine kutse andmise voor korstnapühkija 4. tasemele ja 5.tasemele taastõendamine, toimub 21.märtsil 2018.a. Järvamaa Kutseharidusekeskuses, Säreveres, algusega kell10.00.
Dokumentide estamise tähtaeg on 12.märts 2018.a.

Kutse andmise voor korstnapühkija 3.tase toimub 31. mail 2018.a.
algusega kell 10.00,Tallinna Ehituskoolis , Pärnu mnt.162, Tallinn.
 
Palun esitada  alljärgnevad dokumendid:
Korstnapühkija 3.tase. taotleja
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Korstnapühkija  taastõndajatel 4.tasemele, avaldus  viimase kahe aasta jooksul 30 tööalase tegevuse kirjeldus  ( vormi saab siit kodulehelt). Eksamile võtta kaasa tegevuse kirjelduses toodud töödele väljastatud aktid. Aktid tagastatakse peale eksamit.
Tõend vähemalt 16. tunnise täiendkoolituse läbimise kohta.

Korstnapühkija taastõendajatel tase 5,avaldus, viimase kaheaasta jooksul 30 tööalase tegevuse kirjeldus,(vormi saab kodulehelt). Hindamisele võtta kaasa tegevusekirjelduses toodud töödedele aktid. Aktid tagastatakse peale hindamist.
Koolitusi tõendavad dokumendid. Kahe juhendatava nimed.

Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 eurot.
Taastõendamise tasu  85,60 eurot.
Korduseksami tasu     80 eurot.

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a EE471010022002638008  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU). 
Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto