Eesti Tuletõrjeliit ja Korstnapühkijate Koda korraldavad koolituse kutseeksami ettevalmistamiseks taastõendajatele.Koolitusele on oodatud  4.taseme korstnapühkijad , kellel kutsetunnistus lõpeb 2018.a.
Koolitus toimub 9.08.2018  ja 10.08.2018 .a. algusega kl 10:00 Viljandis, Viljandimaa Tuletõrjeühingu ruumides, aadressil Väike-Turu 3, Viljandi. Koolitusele registreerida kuni 06.08.2018.a. 
Koolitusele registreerimine ( tuletorjeliit[at]hot.ee). Koolituse hind 150 eurot. Korstnapühkijate Koja liikmetele maksab koolitus 120 eurot. Koolitustasu tasuda enne koolitust Eesti Tuletõrjeliit arvele, a/a EE471010022002638008 (selgitus:  koolitus) või maksta sularahas kohapeal.

Koolituskava sisaldab teemasid, mis on tarvilik kutseeksami sooritamiseks.                                        


Kutse andmise voor korstnapühkija 3.tasemele, 4.tasemele , 4. taseme taastõendamine, 5.taseme taastõendamine toimub 25.  oktoobril  2018.a.
algusega kell 10.00, Järvamaa Kutseharidusekeskuses, Särevere õppehoones.
  
Palun esitada  alljärgnevad dokumendid  10. oktoobriks:
Korstnapühkija 3.tase. taotleja
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 eurot.
Taastõendamise tasu  85,60 eurot.
Korduseksami tasu     80 eurot.

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a EE471010022002638008  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU). 
Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto