Kutseeksam, korstnapühkijate 3.tasemele, toimub  28.12.2016.a. Tallinna Kopli Ametikoolis , Kopli 98, algusega kell 10.00.

Dokumentide esitamise viimane päev on 23.12.2016.
Palun esitada  alljärgnevad dokumendid:
Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta , vähemalt 120 tundi.
Koopia isikuttõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia haridust tõendavast dokumendist (vähemalt põhiharidus). 
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  või posti teel aadressile :
Eesti Tuletõrjeliit , Tondi 1, 11313

Kutseeksami tasu 156,20 euro,
Taastõendamise tasu  85,60 euro
Korduseksami tasu     80 eurot

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a EE471010022002638008  Eesti Tuletõrjeliit , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU). 
Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee, allkirjastatult, või   digidokumendina allkirjastatud  või paberkandjal  posti teel.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto