Järgmne kutse andmise voor, korstnapühkija  3. taseme  ning korstnapühkija 3.tase korduseksam,  toimub 26 .septembril 2019.a. algusega kell 10.00 Tallinn Ehituskoolis , Pärnu mnt.162. Dokumentide saatmise viimane  kuupäev on 11.september 2019.a.Järgmne kutse andmise voor, korstnapühkija 4.taseme ja   4. taseme taastõendamine ning korstnapühkija 3.tase,  
toimub 24 .oktoobril 2019.a. algusega kell 10.00 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppehoones. Dokumentide saatmise viimane  kuupäev on 14.oktoobr 2019.a.


Avaldus kutseeksami osalemiseks( mille saab siit kodulehelt).
Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta .
Koopia isikut tõendavast  dokumendist (id-kaardist, passist, autojuhiloast) .
Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist .
Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) - vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, (kutseeksamile kaasa võtta nende tööde aktid) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 
Dokumendid saata   aadressile:
e-post
: tuletorjeliit[at]hot.ee  allkirjastatud digidokumendina.

Kutseeksami tasu korstnapühkija 3.tase, 4,tase - 250 eurot.

Kutseeksami tasu korstnapühkija 5.tase- 220 eurot

Taastõendamise tasu  korstnapühkija 4.tase, 5,tase- 147 eurot

Korduseksami tasu   korstnapühkija 3.tase, 4,tase  - 250 eurot

Korduseksami tasu   korstnapühkija 5.tase,   - 220 eurot

Eksami tasu tasuda enne  eksamit a/a  EE171010220276611226  EESTI TULETÕRJELIIT , ( MÄRGE KUTSEEKSAMITASU).  Sularahas tasuda ei saa.

NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.
Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile.
Avaldus ja dokumendid tuleb esitada e-postile, tuletorjeliit[at]hot.ee,  allkirjastatud  digidokumendina.
Info tel.5028621 Jaak Laanisto, 
5188027 Toomas Henk.

Kutse taotlemise eeltingimused ja  vajalikud dokumendid:
Korstnapühkija, tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:
 a) vähemalt põhiharidus, 
b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 240 h ulatuses, millest vähemalt 160 h moodustab praktika vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel. 
 Vajalikud dokumendid:
  Korstnapühkija, tase 3:
a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia 
d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia 
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 
Kutse taastõendamise eeldused. 
Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija I või korstnapühkija II kutsetunnistus 
b) kokku vähemalt 16 h mahus läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja klienditeeninduse alaseid täiendkoolitusi 
c) praktiline töökogemus kutselise korstnapühkijana vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.
Korstnapühkija I ja II kutsetunnistuse omanikel on võimalik oma kutset taastõendada korstnapühkija, tase 4 kutsele
 
Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeldused on: 
a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistus 
b) praktiline töökogemus korstnapühkija-meistrina vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul 
c) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija töö tõendatud juhendamine kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
d) läbitud täiendkoolitused tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu koostamise alal. 
 
Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid .
Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) - vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 
 
Korstnapühkija-meister, tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:
a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (p ass või ID kaart),
c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) – vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,
e) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
f) vähemalt kahe madalama taseme korstnapühkija kontaktandmed, kelle töid kutse taastõendaja on juhendanud.